เกี่ยวกับเว็บไซต์

HerbDB.com แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร เพื่อบำบัด รักษา

เว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพร

โดยเฉพาะในประเทศไทย มีสมุนไพรต่างๆมากมาย ซึ่งถุกนำมาใช้ทั้งแผนโบราณ แผนปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
ดังคำกล่าวต่อไปนี้

“สมุนไพร   ไทยนี้    มีค่ามาก
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงฝาก  ให้รักษา
แต่ปู่ย่า    ตายาย    ใช้กันมา
ควรลูกหลาน   รู้รักษา  ใช้สืบไป
เป็นเอกลักษณ์  ของชาติ  ควรศึกษา
วิจัยยา  ประยุกต์ใช้  ให้เหมาะสมัย
รู้ประโยชน์   รู้คุณโทษ   สมุนไพร
เพื่อคนไทย   อยู่รอด   ตลอดกาล”

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประเทศไทยของเรามีสมุนไพรหลายๆอย่างที่มีประโยชน์ซึ่งบางประเทศไม่มี เราจึงควรอนุรักษ์และดูแลไว้ให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานของเราต่อไป
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการค้นหา สมุนไพร และไม่สงวนลิขสิทธิ สามารถนำไปอ้างอิงได้ หรือเผยแพร่ได้

ขอขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
ทีมงาน HerbDB.com